Stanišić, T., Karić, N., Karanac, M., Đolić, M., Ristić, M., & Perić-Grujić, A. 2021 Jul 13. Prirodni adsorbenti na bazi metalnih oksida za uklanjanje jona olova i arsena iz vodenih rastvora. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 34:1