Stanišić, Tijana, Nataša Karić, Milica Karanac, Maja Đolić, Mirjana Ristić, & Aleksandra Perić-Grujić. " Prirodni adsorbenti na bazi metalnih oksida za uklanjanje jona olova i arsena iz vodenih rastvora." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 34.1 (2021): 43-48. Web. 2 Dec. 2021