Stanišić, Tijana, Karić, Nataša, Karanac, Milica, Đolić, Maja, Ristić, Mirjana, I Perić-Grujić, Aleksandra. " Prirodni adsorbenti na bazi metalnih oksida za uklanjanje jona olova i arsena iz vodenih rastvora" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 34 Broj 1 (13 July 2021)