Karić, Nataša, Tijana Stanišić, Maja Đolić, Marija Vukčević, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Aleksandar Marinković, & Katarina Trivuna. " Sinteza i karakterizacija katjonskog skroba za primenu u tretmanu otpadnih voda." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 34.1 (2021): 49-54. Web. 22 Sep. 2021