Karić, Nataša, Stanišić, Tijana, Đolić, Maja, Vukčević, Marija, Ristić, Mirjana, Perić-Grujić, Aleksandra, Marinković, Aleksandar, I Trivuna, Katarina. " Sinteza i karakterizacija katjonskog skroba za primenu u tretmanu otpadnih voda" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 34 Broj 1 (13 July 2021)