Gvozdić, E., Matić-Bujagić, I., Đurkić, T., & Grujić, S. (2021). Veštački zaslađivači u podzemnoj vodi kao indikatori komunalnog zagađenja. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 34(1), 55-59. doi:10.24094/ptk.021.34.1.55