Gvozdić, E., Matić-Bujagić, I., Đurkić, T., & Grujić, S. 2021 Jul 13. Veštački zaslađivači u podzemnoj vodi kao indikatori komunalnog zagađenja. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 34:1