Gvozdić, Eleonora, Ivana Matić-Bujagić, Tatjana Đurkić, & Svetlana Grujić. " Veštački zaslađivači u podzemnoj vodi kao indikatori komunalnog zagađenja." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 34.1 (2021): 55-59. Web. 29 Nov. 2021