Gvozdić, Eleonora, Matić-Bujagić, Ivana, Đurkić, Tatjana, I Grujić, Svetlana. " Veštački zaslađivači u podzemnoj vodi kao indikatori komunalnog zagađenja" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 34 Broj 1 (13 July 2021)