Lazić, M., Halas, D., Salemović, D., & Dedić, A. (2021). Primena testa gorenja za brzu identifikaciju tipova polimernih materijala na bazi PVC. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 34(1), 77-81. doi:10.24094/ptk.021.34.1.77