TADIĆ, Julijana et al. Sinteza i biološka svojstva nekih azo boja na bazi 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-1-propil-2-piridona. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 34, n. 1, p. 83-88, july 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6571>. Datum pristupa: 18 sep. 2021