Tadić, J., Mašulović, A., Matović, L., Lazarević, J., Mijin, D., & Svetozarević, M. (2021). Sinteza i biološka svojstva nekih azo boja na bazi 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-1-propil-2-piridona. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 34(1), 83-88. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6571