Tadić, J., Mašulović, A., Matović, L., Lazarević, J., Mijin, D., & Svetozarević, M. 2021 Jul 13. Sinteza i biološka svojstva nekih azo boja na bazi 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-1-propil-2-piridona. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 34:1