Tadić, Julijana, Aleksandra Mašulović, Luka Matović, Jelena Lazarević, Dušan Mijin, & Milica Svetozarević. " Sinteza i biološka svojstva nekih azo boja na bazi 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-1-propil-2-piridona." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 34.1 (2021): 83-88. Web. 18 Sep. 2021