Tadić, Julijana, Mašulović, Aleksandra, Matović, Luka, Lazarević, Jelena, Mijin, Dušan, I Svetozarević, Milica. " Sinteza i biološka svojstva nekih azo boja na bazi 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-1-propil-2-piridona" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 34 Broj 1 (13 July 2021)