Lazić, A., Gak-Simić, K., Trišović, N., & Banjac, N. (2021). Sinteza disupstituisanih derivata pirolidin-2,5-diona primenom mikrotalasnog postupka i evaluacija njihovih farmakokinetički relevantnih svojstava. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 34(1), 89-96. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6572