Gak-Simić, Kristina, Anita Lazić, Nemanja Trišović, Nataša Valentić, & Luka Matović. " Reverzibilni halogen supstituisani benzilidenhidantoinski molekulski prekidači." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 34.1 (2021): 97-103. Web. 2 Dec. 2021