Gak-Simić, Kristina, Lazić, Anita, Trišović, Nemanja, Valentić, Nataša, I Matović, Luka. " Reverzibilni halogen supstituisani benzilidenhidantoinski molekulski prekidači" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 34 Broj 1 (13 July 2021)