Jovanović, S., Tolmač, J., Prvulović, S., Marković, M., Lalović, B., & Tolmač, D. 2021 Jul 13. Analiza obrade visokoparafinskih nafti dodatkom modifikatora reoloških osobina. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 34:1