Lukić, J., Đurkić, T., Bakić, T., Radulović, J., & Onjia, A. (2021). Procena ekološkog rizika usled prisustva benzofenona-4 u otpadnim vodama. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 34(1), 119-122. doi:10.24094/ptk.021.34.1.119