Lukić, Jelena, Tatjana Đurkić, Tamara Bakić, Jelena Radulović, & Antonije Onjia. " Procena ekološkog rizika usled prisustva benzofenona-4 u otpadnim vodama." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 34.1 (2021): 119-122. Web. 2 Dec. 2021