Lukić, Jelena, Đurkić, Tatjana, Bakić, Tamara, Radulović, Jelena, I Onjia, Antonije. " Procena ekološkog rizika usled prisustva benzofenona-4 u otpadnim vodama" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 34 Broj 1 (13 July 2021)