Prokić, D., Vukčević, M., Maletić, M., Kalijadis, A., Babić, B., Janković-Častvan, I., & Đurkić, T. (2021). Ekstrakcija estrogenih hormona iz vode korišćenjem ugljeničnog kriogela kao sorbenta. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 34(1), 123-127. doi:10.24094/ptk.021.34.1.123