Prokić, Danijela, Marija Vukčević, Marina Maletić, Ana Kalijadis, Biljana Babić, Ivona Janković-Častvan, & Tatjana Đurkić. " Ekstrakcija estrogenih hormona iz vode korišćenjem ugljeničnog kriogela kao sorbenta." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 34.1 (2021): 123-127. Web. 29 Nov. 2021