Prokić, Danijela, Vukčević, Marija, Maletić, Marina, Kalijadis, Ana, Babić, Biljana, Janković-Častvan, Ivona, I Đurkić, Tatjana. " Ekstrakcija estrogenih hormona iz vode korišćenjem ugljeničnog kriogela kao sorbenta" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 34 Broj 1 (13 July 2021)