Grozdanić, N., Radović, I., & Kijevčanin, M. (2021). Termodinamička svojstva smeše citrala i hloroforma na temperaturama T = (288,15–323,15) K i na atmosferskom pritisku. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 34(1), 129-132. doi:10.24094/ptk.021.34.1.129