Grozdanić, Nikola, Radović, Ivona, I Kijevčanin, Mirjana. " Termodinamička svojstva smeše citrala i hloroforma na temperaturama T = (288,15–323,15) K i na atmosferskom pritisku" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 34 Broj 1 (13 July 2021)