Tolmač, J., Prvulović, S., Jovanović, S., Nedić, M., Aleksić, A., & Tolmač, D. (2021). Analiza parametara transporta sirove nafte pri izotermnom strujanju. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 34(1), 157-163. doi:10.24094/ptk.021.34.1.157