Tolmač, Jasna, Slavica Prvulović, Saša Jovanović, Marija Nedić, Aleksandra Aleksić, & Dragiša Tolmač. " Analiza parametara transporta sirove nafte pri izotermnom strujanju." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 34.1 (2021): 157-163. Web. 29 May. 2022