Lazić, M., Halas, D., Salemović, D., & Dedić, A. (2021). Strujno-termički proračun rebojlera E10 u procesu desorpcije lakih ugljovodonika u pogonu “Rafinerija TNG” Elemir. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 34(1), 165-172. doi:10.24094/ptk.021.34.1.165