Lazić, M., Halas, D., Salemović, D., & Dedić, A. 2021 Jul 13. Strujno-termički proračun rebojlera E10 u procesu desorpcije lakih ugljovodonika u pogonu “Rafinerija TNG” Elemir. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 34:1