Lazić, Matilda, Dragan Halas, Duško Salemović, & Aleksandar Dedić. " Strujno-termički proračun rebojlera E10 u procesu desorpcije lakih ugljovodonika u pogonu “Rafinerija TNG” Elemir." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 34.1 (2021): 165-172. Web. 29 Nov. 2021