Lazić, Matilda, Halas, Dragan, Salemović, Duško, I Dedić, Aleksandar. " Strujno-termički proračun rebojlera E10 u procesu desorpcije lakih ugljovodonika u pogonu “Rafinerija TNG” Elemir" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 34 Broj 1 (13 July 2021)