Sovilj, M., & Spasojević, M. 2021 Jul 13. Hidrodinamičke karakteristike ekstrakcionih kolona tipa Oldšu-Rešton. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 34:1