Savković, M., Đurić, M., & Barjaktarević, M. (2021). Model Lean & Six Sigma kao osnova menadžmenta kvaliteta u automobilskoj industriji. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 34(1), 205-220. doi:10.24094/ptk.021.34.1.205