Savković, M., Đurić, M., & Barjaktarević, M. 2021 Jul 13. Model Lean & Six Sigma kao osnova menadžmenta kvaliteta u automobilskoj industriji. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 34:1