Savković, Marija, Mladen Đurić, & Milica Barjaktarević. " Model Lean & Six Sigma kao osnova menadžmenta kvaliteta u automobilskoj industriji." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 34.1 (2021): 205-220. Web. 29 Nov. 2021