Savković, Marija, Đurić, Mladen, I Barjaktarević, Milica. " Model Lean & Six Sigma kao osnova menadžmenta kvaliteta u automobilskoj industriji" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 34 Broj 1 (13 July 2021)