Janjić, Radojka, & Martin Bogner. " Ispitivanje regulatora pritiska." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 34.1 (2021): 145-155. Web. 17 Sep. 2021