Simić, Zoran, Kijevčanin, Mirjana, I Radović, Ivona. " Primena ravnoteže tečnost-tečnost ternarnih vodenih rastvora u separacionim procesima" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 34 Broj 1 (13 July 2021)