Velojić, M., Atlagić, P., & Đurić, M. (2021). Odnos veštačke inteligencije i menadžmenta kvaliteta i standardizacije. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 34(1), 183-192. doi:10.24094/ptk.021.34.1.183