Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema za odvođenje dima i toplote u slučaju požara u podzemnim garažama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nikola Tanasić Tomislav Simonović Miloš Ivošević Branislav Jačimović

Apstrakt

Uloga sistema za odvođenje dima i toplote u slučaju nastanka požara je da obezbede uslove za bezbednu evakuaciju i spasavanje ljudi, da zaštite pokretnu i nepokretnu imovinu i omoguće intervenciju vatrogasaca i gašenje požara u ranoj fazi njegovog nastanka. Ovi sistemi istovremeno služe za odvođenje vrelih gasova koji nastaju u požaru, odnosno za kontrolu temperature u prostoru zahvaćenom požarom. U radu je dat pregled međunarodnih i domaćih tehničkih standarda, kao i domaćih pravilnika koji regulišu ovu oblast protivpožarne tehnike. Prikazane su preporuke i proračunske metode za dimenzionisanje sistema mehaničke ventilacije za odvođenje dima i toplote u slučaju požara u podzemnim garažama. U radu je takođe dato nekoliko proračunskih primera za dimenzionisanje ovih sistema u različitim karakterističnim slučajevima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TANASIĆ, Nikola et al. Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema za odvođenje dima i toplote u slučaju požara u podzemnim garažama. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 195-201, june 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/3442>. Datum pristupa: 28 may 2020 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.018.31.1.195.
Sekcija
Design, construction, operation and maintenance of process plants

Reference

[1] ***The Rulebook of technical requirements for the fire and explosion protection of car parks, National gazette of Serbia and Montenegro no. 31/2005, 2005 (in Serbian)
[2] *** Law of fire protection, National gazette of Serbia no. 111/2009 and 20/2015, 2015 (in Serbian)
[3] Sekulović, Z., Bogner, M., Smoke control and architecture, ETA, Belgrade, Serbia, 2011. (in Serbian)
[4] ***VDI 2053 - Air treatment systems for car parks, The Association of German Engineers, 2004
[5] ***The Rulebook of technical normative for ventilation and air conditioning systems, National gazette of Yugosla-via no. 38/1989, 1989 (in Serbian)
[6] ***German car park regulation: Garagenverordnung – GaVO, 1997 (in German)
[7] ***SRPS CEN/TR 12101-5:2009, Smoke and heat control systems - Part 5: Guidelines on functional recommenda-tions and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, Institute for standardization of Ser-bia, 2009
[8] ***BS 7346-4:2003, Components for smoke and heat control systems – Part 4: Functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, employing steady-state design fires – Code of practice, BSI standards, 2003
[9] ***BS 7346-7:2013, Components for smoke and heat control systems – Part 7: Code of practice on functional recommendations and calculation methods for smoke and heat control systems for covered car parks, BSI stand-ards, 2013
[10] ***NFPA 92, Standard for Smoke Control Systems, USA National Fire Protection Association, 2018
[11] ***NFPA 92B, Standard for Smoke Management Systems in Malls, Atria, and Large Spaces, USA National Fire Protection Association, 2009
[12] Kadić, M., Sekulović, Z., Fire and explosion protection, Nova Prosveta, Belgrade, Serbia (in Serbian)
[13] *** BS 7346-5:2005, Components for smoke and heat control systems – Part 5: Functional recommendations and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems, employing time-dependent design fires – Code of practice, BSI standards, 2005