Standardizacija u oblasti obnovljivih izvora energije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandra Vukićević Ivana Topalović Marijana Petković Mirjana Mirković Đorđević

Apstrakt

Imajući u vidu da energetika predstavlja sektor ekonomije koji bi potencijalno mogao imati veliki uticaj na životnu sredinu zato što je zasnovana uglavnom na neobnovljivim izvorima energije, izvesno je da predstavlja realnu pretnju po održivost privrednih tokova. Uvodeći održivost kao jedan od principa budućeg energetskog razvoja, težnja je da se energetika što više oslanja na obnovljive izvore energije koji ostvaruju manje negativnih uticaja po životnu sredinu. Kroz Nacionalni akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije utvrđeni su ciljevi korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i način njihovog dostizanja. U ovom radu će biti prikazani standardi koji se odnose na biomasu, elemente opreme za proizvodnju hidroenergije i sunčeve energije.
Biomasa predstavlja značajan energetski potencijal Republike Srbije. U ovoj oblasti postoje standardi koji se odnose na opšte zahteve za kvalitet, specifikacije i klase, kao i na metode ispitivanja biogoriva.
Energija koja potiče iz posrednog i neposrednog sunčevog zračenja smatra se obnovljivim izvorom energije jer se njenim korišćenjem ne remeti značajno ravnoteža toka materije i energije u prirodi. Sunčeva energija se može iskoristiti na razne načine i upotrebiti kao toplotna, električna, hemijska ili mehanička energija. U ovoj oblasti postoje standardi koji se odnose na toplotne sisteme, komponente i prijemnike sunčeve energije.
Hidroenergija je trenutno najčešći oblik obnovljive energije i ima veoma važnu ulogu u globalnoj proizvodnji električne energije. U ovoj oblasti postoje brojni standardi za hidraulične obrtne mašine (turbine) i prateću opremu u segmentu automatskog upravljanja brojem obrtaja pomenute opreme, koji su u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima u oblasti hidroenergetike.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
VUKIĆEVIĆ, Aleksandra et al. Standardizacija u oblasti obnovljivih izvora energije. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 83-91, june 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/3458>. Datum pristupa: 15 aug. 2020 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.018.31.1.83.
Sekcija
Energija u procesnoj industriji

Reference

[1] *** Nacionalni akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije (NAPOIE) („Službeni glasnik RS”, broj 53/2013)
[2] *** Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine („Službeni glasnik RS”, broj 101/2015)
[3] *** Energetski bilans Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/2016);
[4] *** Uredba o utvrđivanju programa ostvarivanja strategije razvoja energetike za period od 2017. do 2023. („Službeni glasnik RS”, broj 104/2017)