Povratak na detalje Ĩlanka Amino-funkcionalizovane lignin mikrosfere: sinteza i karakterizacija adsorbenta visokih performansi za efikasno uklanjanje nikl(II) jona Preuzmi fajl Preuzmi PDF