Planiranje bezbednosti vodosnadbevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim zajednicama istočne Evrope

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bistra Mihaylova Claudia Wendland Aleksandra Jelić Monica Isacu Mihaela Vasilescu Nataša Dokovska

Apstrakt

 Mnoga domaćinstva i škole u seoskim sredinama Istočne Evrope često nemaju bezbednu vodu za piće i higijenske sanitarne objekte. Javno zdravlje, bezbedno vodosnabdevanje i bezbedni sanitarni uslovi među-sobno su povezani i njihov značaj se često potcenjuje, naročito u seoskim sredinama. Bolja zaštita i upra- vljanje vodom za piće i sanitarnim objektima mogući su samo ukoliko se prvo utvrde slabe i jake strane u vezi sa ovim pitanjem. Radi utvrđivanja mogućih izvora opasnosti i rizika potrebno je znati kakav je ad-ekvatan kvalitet vode i sanitarnih uslova, koji su putevi kontaminacije i povezani rizici i kako se sprečavaju rizici.
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je u saradnji sa Međunarodnim udruženjem za vodu napravi-la Plan za bezbednost vodosnabdevanja (PBV) kao koncept preventivnog operativnog upravljanja koji post-avlja barijere protiv zagađenja vode duž lanca snabdevanja od izvora vode do korisnika. Na osnovu pristupa Plana za bezbednost vodosnabdevanja SZO, razvili smo metodologiju Plana za bezbednost vodosnabdevanja i sanitarnih uslova, kako bismo poboljšali upravljanje lokalnim snabdevanjem vodom za piće i sanitarnim uslovima u seoskim sredinama i malim opštinama u Istočnoj Evropi. Plan za bezbednost vodosnabdevanja i sanitarnih uslova obezbeđuje postupno primenljivu metodologiju o tome kako se utvrđuju glavni izvori zagađenja i procenjuju rizici i nudi ideje za akcije kojima se može poboljšati situacija u stvarnosti i kojima se mogu minimizirati potencijalne opasnosti po životnu sredinu i zdravlje.
Plan za bezbednost vodosnabdevanja i sanitarnih uslova testiran je u okviru šestomesečnih projekata sprovedenih u Rumuniji i Makedoniji. Stručnjaci i lokalni organi su bili angažovani u utvrđivanju rizika i pronalaženju rešenja za bolju zaštitu površinskih i podzemnih voda i bolje lokalne sanitarne uslove. Obrazovne ustanove u Makedoniji i Rumuniju uvrstile su ovu metodoloiju iz Plana za bezbednost vodosnabdevanja i sanitarnih uslova u materijale za obuku nastavnika. Takođe, kreatori politike u Rumuniji koriste Plan za bezbednost vodosnabdevanja i sanirarnih uslova za razvoj nacionalnih smernica za upravljanje rizikom u malim sistemima vodosnabdevanja radi sprovođenja Direktive EU o vodi za piće.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MIHAYLOVA, Bistra et al. Planiranje bezbednosti vodosnadbevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim zajednicama istočne Evrope. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 241-247, june 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/3461>. Datum pristupa: 28 may 2020
Sekcija
Environmental engineering and sustainable development in process industry

Reference

[1] *** UNECE/WHO: Status small-scale water supplies in the WHO European region (https://goo.gl/UPzB5B)
[2] *** UNEP/WHO 1996 Water quality monitoring – A practical guide to the design and implementation of freshwa-ter quality studies and monitoring programmes by Bartram, J. and Ballance, R. (eds) – Chapter 5 – Field work and sampling. https://goo.gl/cmYsqQ
[3] *** UNICEF/WHO (2015) Progress on sanitation and drinking water (https://goo.gl/8xaXsS)
[4] *** UN Water 2013: https://goo.gl/HY9489
[5] *** WECF (2009) Developing a Water Safety Plan involving schools (https://goo.gl/7gozj5)
[6] *** WECF (2014) Developing a Water and Sanitation Safety Plan in a Rural Community, Part A: How to accom-plish a water and sanitation safety plan?, Part B: Background information for developing a WSSP, Part C: How to involve schools? ISBN 9783981317060 In English, Romanian, Macedonian, Russian (https://goo.gl/Ho661y)
[7] *** WHO 2001 Water quality: Guidelines, standards and health, Assessment of risk and risk management for water related infectious disease. ISBN: 924154533X (WHO), 1900222280 (IWA Publishing) (https://goo.gl/xMtrM1)
[8] *** 2005 Water Safety Plans. Managing drinking-water quality from catchment to consumer (https://goo.gl/e4iTxC)
[9] *** WHO/IWA 2010 Think big, start small, scale up. A Road Map to support country-level implementation of Water Safety Plans. (https://goo.gl/CWPVm6)
[10] *** WHO 2011a Regional office for Europe; small-scale water supplies in the pan-European region: https://goo.gl/47rwrs
[11] *** WHO 2011b Guidelines for drinking-water quality, fourth edition. http://www.who.int/water_sanitation_health/en/
[12] *** WHO 2015 Sanitation safety planning. Manual for safe use and disposal of wastewater, greywater and excreta. ISBN: 9789241549240 (https://goo.gl/giH24p)
[13] *** WECF (2010) “Lessons from Water Safety Plans for small-scale water supply systems as developed by schools in Romania”, Prepared for WECF by Margriet Samwel, Fedde Jorritsma, Olivia Radu (2010) (https://goo.gl/mREzt5)