Menadžment rizika i znanja kao osnova sistema menadžmenta kvaliteta u telekomunikacionoj kompaniji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Stana Džudović Mladen Đurić Ljilja Smiljanić

Apstrakt

Mnoge kompanije su prepoznale koristi od primene standardizovanih sistema menadžmenta, različitih standarda i preporuka. Organizacije, kako bi opstale na tržištu na kojem se u proteklih dvadesetak godina dešavaju radikalne promene u odnosima kompanija i interesnih i zainteresovanih strana, nastoje da primenom različitih standarda i modela zadovolje njihove potrebe i očekivanja. Jedan od najprepoznatijih i najviše primenjivih modela sistema jeste standard ISO 9001. Kao preduslov, javlja se potreba da kompanije razviju sposobnost za menadzment rizikom i znanjem organizacije, bez kojih napori organizacije ka ispunjenju ciljeva kvaliteta ne mogu imati dugoročne efekte.
U novoj reviziji standarda ISO 9001:2015 prepoznato je da koncept menadžmenta rizikom postaje ve-oma važan segment poslovanja, jer su organizacije prepoznale da je proaktivno razmišljanje jedan od veoma bitnih faktora uspeha poslovanja. Uvidom u zahteve standarda, menadžment rizika je jedan od najbitnijih izmena.
Pored menadžmenta rizika, velika pažnja je usmerena i na menadžment znanja jedne organizacije. Najznačajniji efekat u ekonomskom razvoju našeg doba je projektovanje novog sistema kreiranja vrednosti koji više nije zasnovan na mišićima nego na pameti. Organizaciono znanje treba učiniti transparentnim, dostupnim i lako prenosivim u najvećoj mogućoj meri.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DŽUDOVIĆ, Stana; ĐURIĆ, Mladen; SMILJANIĆ, Ljilja. Menadžment rizika i znanja kao osnova sistema menadžmenta kvaliteta u telekomunikacionoj kompaniji. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 163-172, june 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/3485>. Datum pristupa: 28 may 2020
Sekcija
Tehnička regulativa, standardizacija i sistem kvaliteta

Reference

[1] Vujošević, M., Upravljanje rizicima kao segment integrisanog sistema menadžmenta, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2008
[2] ***, Australian New Zealand International Standard Risk management – Principles and guidelines, AS/NZS ISO 31000:2009, 2009
[3] Bauer, E., ISO 9001 Revision explained in simple terms – the concept of “Risk-Based Thinking, [Internet], dostupno na: http://www.qualityaustria.com/index.php?id=5085&L=1, [pristupljeno: 3.9.2017].
[4] ***, ISO 31000 Risk management – A practical guide for SMEs, Međunarodna organizacija za standardizaciju, 2015
[5] … S. Krčevinac, M. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, M. Matrić, M. Vujošević, Analiza načina i efekata otkaza: FMEA, http://laboi.fon.bg.ac.rs/?page_id=302, preuzeto 01.09.2017
[6] Erdeljan, Z., Znanje organizacije, [Internet], dostupno na: http://www.kvalitet.org.rs/radovi-nesto-strucnije/4106-znanje-organizacije, [pristupljeno: 19.9.2017].
[7] Toffler, A. Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century. Bantam Books, 1990
[8] Janićijević, N., Originalni naučni radovi - Organizaciono učenje u teoriji organizacionih promena, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2006
[9] Nonaka, I., Takeuchi, H. The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, Oxford, 1995
[10] Nonaka, I. The Concept of Ba: Building a Foundation for Knowledge Creation, California Management Review, vol. 40, no. 3, pp. 40-54., 1998
[11] Wegner, U., Organizational Knowledge Introduced in ISO 9001:2015, [Internet], dostupno na: http://www.in-sidestandards.com/organizational-knowledge-introduced-in-iso-90012015/, [pristupljeno: 7.9.2017].
[12] ***, SRPS ISO 9001:2015 Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi ISO 9001:2015, Institut za standardizaciju Srbije, 2015
[13] ***, Kaizen Institut, What is 5S?, [Internet], dostupno na: https://us.kaizen.com/knowledge-center/what-is-5s.html, [pristupljeno: 12.9.2017].
[14] Zorić, M., Upravljanje kvalitetom, [Internet], dostupno na: https://www.biznis-akademija.com/upravljanje-kvalitetom-1, [pristupljeno: 12.9.2017].