Kako pripremiti tehnički izveštaj – od naučnog do žurnalističkog

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marija Stevanović Mirjana Stamenić Srbislav Genić Petar Kolendić Marko Savanović

Apstrakt

U radu su prikazana osnovna pravila za pripremu izveštaja i to sa dva stanovišta – naučnog i žurnali-stičkog. Pravila su data u krajnje opštem obliku i nisu obavezna za primenu u svakom od izveštaja. Neka od pitanja koja se kod pisanja izveštaja postavljaju su: (1) Koja je svrha pisanja izveštaja? (2) Kome je name-njen? (3) Kakvu informaciju izveštaj treba da prenese čitaocu? (4) Koji je nivo razumljivosti za čitaoca? Odgovori na ova pitanja ukazuju na informacije koje treba prezentirati, kao i nivo detaljnosti koji se koristi. U radu se daje osvrt na više različitih vrsta izveštaja, pri čemu je data odrednica formalnog i neformalnog izveštaja. Iako se na prvi pogled može izvući zaključak da se formalni naučni i tehnički izveštaji umnogome razlikuju od žurnalističkih, prikazano je da svi ovi izveštaji manje-više imaju jednoobraznu strukturu, ali da je jezik pisanja izveštaja različit, što proizilazi iz činjenice različitosti čitalačke publike. Rad daje prikaz organizacije izveštaja, kao i pregled svih neophodnih radnji koje se sprovode kod pripreme i pisanja. U radu su date smernice za pisanje, kao i primeri nekih najčešćih grešaka koje mogu uticati na kvalitet izveštaja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STEVANOVIĆ, Marija et al. Kako pripremiti tehnički izveštaj – od naučnog do žurnalističkog. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 41-48, june 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/3487>. Datum pristupa: 02 june 2020
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja

Reference

[1] Genić S., Jaćimović B., Mitić S., Kolendić P., Ekonomske analize za potrebe procesnog inženjerstva, Savez ma-šinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2014.
[2] ***, Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, Sl. glasnik RS br. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 i 67/2017
[3] Kolendić P., Problematika i procesni principi veštačenja, Procesna tehnika SMEITS, broj 2, (2010), str. 8-15
[4] Sylwester, M., Journalism and the Scientific