Načini smanjenja emisija otpadnih gasova iz rafinerijskih postrojenja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Stojan Simić Goran Orašanin Miroslav Stanojević

Apstrakt

 


Tokom proizvodnog procesa u rafinerijama emituju se otpadni gasovi i pare koji zagađuju atmosferu. Emisiju u vazduh u rafinerijama čine gasovi i pare iz procesa prerade sirove nafte, proizvodnje toplotne energije, tehnološke pare i iz pomoćnih procesa. U rafinerijama postoje izvori otpadnih gasova i para čiji je sastav poznat, a emisija kontrolisana. Pored toga, postoje izvori otpadnih gasova i para čiji broj je praktično neograničen i zbog toga je teško kontrolisati njihovu emisiju. Nizom mera u rafinerijama može se smanjiti emisija gasova i para koji se stvaraju pri radu proizvodnih postrojenja. U radu je dat pregled tehničkih rešenja u cilju smanjenja emisija u vazduh prilikom procesa prerade nafte u rafinerijama.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SIMIĆ, Stojan; ORAŠANIN, Goran; STANOJEVIĆ, Miroslav. Načini smanjenja emisija otpadnih gasova iz rafinerijskih postrojenja. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 107-113, june 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/3488>. Datum pristupa: 02 june 2020
Sekcija
Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj

Reference

[1] Shires, T. M., Loughran, C. J., API's Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies For The Oil and Gas Industry, American Petroleum Institute, Washington DC, 2004.
[2] EtaLev-On, M., Ritter, K., Retzsch, W., Development of Consistent Methodology for Estimating Greenhouse Gas Emissions from Oil and Gas Industry Facilities and Operations, Society of Petroleum Engineers Inc., 1991.
[3] *** http://www.mcilvainecompany.com
[4] Đuković, J., Bojanić, V., Aerozagađenje-pojam, stanje, izvori, kontrola i tehnološka rješenja. D. P. Institut zaštite i ekologije, Banjaluka, 2000.
[5] Dugić, P., Botić, T., Petrović, Z., Tehnologija prerade nafte, Tehnološki fakultet, Banjaluka, 2017.