Načini i rešenja za sušenje biomase od drveta različitih oblika i namene

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Radivoje Topić Nenad Ćuprić Goran Topić Milovan Živković Jelena Tasić

Apstrakt

U radu se prikazuju načini i dogovarajuća rešenja za sušenje biomase. Data je kratka analiza biomase sa aspekta režima različitih načina sušenja, mogućih i korišćenih tehnologija, statusa tehnologija, dobijenih krajnjih proizvoda i tipova postrojenja. Takođe analizirana su rešenja za sušenje sa aspekta parametara ma-terijala, troškova, energijske efikasnosti, prostora koji zauzimaju, uticaja na okolinu i opasnosti od požara i dato je i njihovo međusobno poređenje.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TOPIĆ, Radivoje et al. Načini i rešenja za sušenje biomase od drveta različitih oblika i namene. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 131-140, june 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/3489>. Datum pristupa: 28 may 2020
Sekcija
Sušenje i sušare

Reference

[1] R. M. Topić, Sušenje i načini sušenja drveta, AGM knjiga, (u štampi).Beograd 2018..
[2] И. В. Кречетов: Сушка и защита древесины, Издатеьство„Лесная промышленость“ Москва, 1975.
[3] Carolyn J. Roos, Ph. D,” Biomass Drying and Dewatering for Clean Heat & Power”, September, 2008
[4] В.Й. Валушис, Основы высокотемпературной сушки kормов, „Колос“, Moskva, 1977.
[5] R.M. Topić: Sušenje i sušare, SMEITS, Beograd, 2014.
[6] Mujumdar S. A.: Hanbook of industrial Drying, Marcel Dekker, New York, 2005.
[7] R.M.Topić:Analiza, optimizacija i modeliranje procesa i rešenja visokotemperaturskog sušenja, monografija, Mašinski fakultet, Beograd, 1996.
[8] ***http://sr.wikipedia.org