Proračun trostepene ejektorske vakuum pumpe sa barometarskom kondezacijom

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milan Travica Nenad Mitrović Aleksandar Petrović

Apstrakt

U ovom radu izvršen je osnovni proračun i dimenzionisanje trostepene ejektorske vakuum pumpe (para-gas), kondezatora, cevne mreže i ejektora za ostvarivanje vakuuma od 0.995bar tj. apsolutnog pritiska od 0.005 bar za odsisavanja nastalih isparenja u posudi za skaldištenje jestivog ulja. Isparenja na ulazu su mešavina nekondezujućih gasova (20%) i vazduha (80%). Kondezacija se vrši u dva stepena sa međuvaku-umskim usisavanjem preostalih gasova pomoću ejektota. Potrebno je ostvariti ulazni protok usaivanih fluida od 130 kg/h.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TRAVICA, Milan; MITROVIĆ, Nenad; PETROVIĆ, Aleksandar. Proračun trostepene ejektorske vakuum pumpe sa barometarskom kondezacijom. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 203-207, june 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/3490>. Datum pristupa: 28 may 2020 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.018.31.1.203.
Sekcija
Design, construction, operation and maintenance of process plants

Reference

[1] A. Petrović, Lj. Petrović, Ejektori, ETA, Beograd, Srbija, 2009.
[2] Chaqing Liao, Doctoral dissertation, Gas ejector modeling for design and analysis, December 2008, Texas A&M University,
[3] А.Petrović,А. Petrović, А.Pejčev, М.Šolaja, Analiza rada ejektora sa varijabilnom mlaznicom pri mešanju pri-rodnog gasa i otpadnog gorivog gasa, Zbornik radova Procesing, 2016, issue, pp. 253–259.
[4] ***:http://www.equirepsa.com/en/products/ejectors/ejector-thermocompressor/
[5] ***:http://ejektor.co.rs/wp-content/uploads/2015/11/kompresori11.jpg